Cải tạo và sửa chữa

Quy trình triển khai công việc như sau

Bước 1- NOITHAT24 sau khi tiếp nhân thông tin đăng ký và nhu cầu của khách hàng sẽ chủ động hẹn gặp trực tiếp với khách hàng để nắm rõ hơn về nhu cầu, tình trạng căn hộ cần thi công, cải tạo.

Bước 2 - Sau khi chốt phương án thiết kế, NOITHAT24 sẽ tính toán khối lượng lập báo giá chi tiết gửi khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý, NOITHAT24 sẽ triển khai ký hợp đồng thi công và triển khai công việc thi công hoàn thiện theo đúng hợp đồng đã ký.

Bước 3 - Trong quá trình thi công, NOITHAT 24 sẽ tổ chức mời khách hàng kiểm tra nghiệm thu các công việc xây dựng cho đến khi hoàn thành. Trong quá trình thi công, NOITHAT24 sẽ chủ động đưa ra các phương án xử lý hiện trường để hoàn thành công việc, nếu có phát sinh, NOITHAT24 sẽ bàn bạc với khách hàng trước khi triển khai thi công.

Bước 4 – Sau khi hoàn thành công trình, NOITHAT24 sẽ mời khách hàng nghiệm thu tổng thể để bàn giao đưa vào sử dụng.